Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai


2018 M. DAINŲ ŠVENTĖS „VARDAN TOS…“ RENGĖJŲ KONTAKTAI

 

Vardas, pavardė Pareigos Telefonai Elektroninis paštas
Saulius LIAUSA Šventės direktorius
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius
(8 5) 261 1190 [email protected]
Inga KRIŠČIŪNIENĖ  Vyriausioji šventės koordinatorė
LNKC direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 261 2594 [email protected]

PASAULIO LIETUVIAI

Eglė LADIGIENĖ Užsienio lietuvių kolektyvų koordinatorė
LNKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 4763 [email protected]

DAINŲ DIENA KAUNE

Danguolė BEINARYTĖ Meno vadovė 
Viktorija STREIČA Režisierė
 Albinas VILČINSKAS Vadovas
Nomeda PREVELIENĖ Koordinatorė

RENGINYS „ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ – SUJUNKIME LIETUVĄ“

Jurga GAILIŪTĖ Lietuvių bendruomenių užsienyje prisistatymo koordinatorė
Jūratė CASPERSEN Parodos koordinatorė
Rolandas ŽALNIERIUS Koncerto koordinatorius

ŠVENTĖS ATIDARYMUI SKIRTAS RENGINYS VINGIO PARKE – L. VILKONČIAUS ROKO OPERA „EGLĖ“  

Gintaras RINKEVIČIUS Meno vadovas
Karina AMULIENĖ
Projekto koordinatorė

ANSAMBLIŲ VAKARAS „TĖVYNE MŪSŲ“

Leokadija DABUŽINSKAITĖ Meno vadovė, režisierė ir vyriausioji baletmeisterė
Giedrius SVILAINIS Muzikos vadovas
Darius DAKNYS
Edita KATAUSKIENĖ Direktorė
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939 j.kisielytе@lnkc.lt

FOLKLORO DIENA „DIDŽIŲ ŽMONIŲ ŽEMĖ“

Vida ŠATKAUSKIENĖ
Kūrybinės grupės vadovė
Direktoriaus pavaduotoja – Etninės kultūros skyriaus vedėja
(8 5) 261 2540 [email protected]
Jūratė ŠEMETAITĖ Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja
LNKC Folkloro poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 4467 [email protected]
Arūnas LUNYS Direktorius
LNKC Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5)262 5958  [email protected]
Rytas BELEVIČIUS  Dailininkas
Rūta ČIGRIEJŪTĖ Dailininkė
Loreta SUNGAILIENĖ Folkloro programų rengėja
LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 210 7669  [email protected]
Audronė VAKARINIENĖ Folkloro programų rengėja
LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 212 0570  [email protected]
Gražina KADŽYTĖ Folkloro programų rengėja
Ramutė KRAUJALIENĖ Liaudies meno mugės rengėja
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ Tradicinės virtuvės koordinatorė
LNKC Papročių ir apeigų poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 262 5958

 LIAUDIES MENO PARODA

Teresė JURKUVIENĖ Parodos kuratorė, katalogo sudarytoja
LNKC Tautodailės poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 3553 [email protected]
Darija ČIUŽELYTĖ Parodos kuratorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553 [email protected]
Saulius VALIUS
Architektas, architektų grupės vadovas
Kristijonas SVALBONAS
Architektas
Daumantas PLECHAVIČIUS  Medijų menininkas
Juozapas ŠVELNYS
Grafikos dizaineris
Rymantas PENKAUSKAS
Fotografas

VAIKŲ TRADICINIŲ AMATŲ MIESTELIS

Darija ČIUŽELYTĖ Vaikų tradicinių amatų miestelio kuratorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553 [email protected]
Rytas BELEVIČIUS   Dailininkas
Rūta ČIGRIEJŪTĖ Dailininkė

 KANKLIŲ KONCERTAS „SKAMBĖKITE, KANKLĖS“

Lina NAIKELIENĖ Meno vadovė [email protected]
Jolanta BABALIAUSKIENĖ Koordinatorė

 [email protected]
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939 j.kisielytе@lnkc.lt

                    TEATRO DIENA „SAU, TAUTAI, ŽMONIJAI“

 Danutė  VAIGAUSKAITĖ Meno vadovė
Valentinas MASALSKIS Režisierius
Jonas ARČIKAUSKAS
Dailininkas
Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Kompozitorė
Irena MACIULEVIČIENĖ Koordinatorė
LNKC Teatro poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2100 [email protected]
Ramūnas ABUKEVIČIUS Direktorius
LNKC Teatro poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5) 261 2100 [email protected]

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONCERTAS „DĖL ŽALIO ĄŽUOLYNO“

Danguolė AUKSELIENĖ  Kūrybinės grupės vadovė
Kęstutis JAKELIŪNAS  Kūrybinės grupės vadovės pavaduotojas
Gražina MAKELIENĖ
Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja, koncerto vadybininkė
Adrian SCHVARZSTEIN
Koncerto režisierius
Jūratė ŠIRVYTĖ-RUKŠTELĖ
Režisieriaus asistentė

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS „VARIO AUDRA“

Ugnius VAIGINIS Meno vadovas
Vygandas KAZLAUSKAS Režisierius
Lilija BERNATAVIČIENĖ Vyr.baletmeisterė
Vidmantas ALČIAUSKIS Kūrybinės grupės narys
prof. Robertas BEINARIS Kūrybinės grupės narys
Albinas KUČINSKAS Kūrybinės grupės narys
Ričardas KUKULSKIS Kūrybinės grupės narys
Gražvydas RAILA Kūrybinės grupės narys
Remigijus VILYS Kūrybinės grupės narys
Andrius VIRBICKAS Scenografas
 Arvydas BUINAUSKAS Dailininkas apšvietėjas  
Vaclovas NEČESAUSKAS Videografas 
Lukas MICEIKA Videografas 
Rolandas LUKOŠIUS Koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyresnysis specialistas
(8 5) 261 0996 [email protected]

 ŠOKIŲ DIENA „SAULĖS RATO RITIMAI“

Laimutė KISIELIENĖ Meno vadovė
Kęstutis LIPEIKA   Muzikos vadovas     
Rita KURPEIKYTĖ Vyriausioji
baletmeisterė
Marytė Rimutė ZALECKAITĖ Vyriausioji
baletmeisterė 
Jolanta TENDIENĖ
Baletmeisterė
Ramunė ZELBIENĖ Baletmeisterė
Olga GROSS Baletmeisterė
Birutė BRAZDŽIŪTĖ Baletmeisterė
Vilija JAKUBAUSKĖ Baletmeisterė 
Edmundas ŽIČKA Baletmeisteris
Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ Baletmeisterė
Donatas ŠINIAUSKAS Baletmeisteris
Violeta ŠLEINIENĖ  Baletmeisterė
Janina REINIENĖ Baletmeisterė
Tomas MIKUCKIS Baletmeisteris
Raimundas MARKŪNAS Baletmeisteris
Romualdas LAUGALIS Baletmeisteris
Jurgita GALDIKIENĖ Baletmeisterė
Agnė RICKEVIČIENĖ Baletmeisterė
 Zita RIMKUVIENĖ Baletmeisterė 
Živilė ADOMAITIENĖ Koordinatorė, vyriausioji baletmeisterė
LNKC Choreografijos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2011  [email protected]
Gražina KASPARAVIČIŪTĖ Direktorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 261 4706 [email protected]

 DAINŲ DIENA „VIENYBĖ TEŽYDI“ 

Dalius ABARIS Režisierius
Tomas AMBROZAITIS Kūrybinės grupės narys
Artūras DAMBRAUSKAS Kūrybinės grupės vadovas
Arvydas JUOZAITIS Kūrybinės grupės narys
Algirdas ŠUMSKIS Kūrybinės grupės narys
Aurelija ANDREJAUSKAITĖ Dainų dienos koordinatorė
LNKC Muzikos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2530 [email protected]
Donatas ZAKARAS Dainų dienos koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5) 261 0996 [email protected]

2018.02.06