# Šokių diena


Šokių diena „Saulės rato ritimai“

Lietuvos futbolo federacijos stadionas

Liepos 5 d.

 

Lietuvos nepriklausomybė išaugo iš tautiškos kultūros lopšio. Laisvės susigrąžinimas buvo tautos išlikimo, tapatumo įtvirtinimo siekis, garbingos praeities dvasia, ori valstybė, iš kurios padangės saulės link kilo tautos giesmės žodžiai: „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“.

Šokių dienos temine jungtimi pasirinktas Saulės įvaizdis.

Aušra, ryto brėkšmas saulei kylant asocijuojasi su tamsos atsitraukimu, šviesos pergale prieš tamsą, gyvybės – prieš sąstingį, garsų – prieš tylą. Būdama nuolatinė gyvenimo palydovė, Saulė tapo šviesos, vilties, gėrio ir gyvybingumo simboliu.

Šokių dienos koncertas „Saulės rato ritimai“ – tai keturių dalių visų amžiaus šokių grupių meniniai dialogai, perteikiantys tautinių simbolių prasmes, gamtos gyvasties išraišką, kasdienio darbo ir sakralinių švenčių išsidėstymą metų rate, jaunystės šėlsmą ir visų po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių artumo jausmą. Aštuonių tūkstančių šventės dalyvių finalinė kompozicija vizualizuos tautos atsparumą, gyvybingumą, norą eiti pažangos ir atsinaujinimo keliu, įveikti kasdienius iššūkius kartu. Eiti į šviesą visiems kaip šeima… vardan tos Lietuvos.

Programa, garso ir vaizdo įrašai

Šokių dienos dalyvių numeracija stadionuose

Šokių dienos dalyvių apranga

Dainų šventės Šokių diena skleis ypatingą šviesą

Šokių dienos repeticijų ir maitinimosi grafikas

Šokių rinkinys „Po rasas“ (2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaras, I dalis). Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2017 – 384 p.
Kaina 5,00 Eur. Turinys
  Šokių rinkinys „Po rasas“ (2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaras II dalis.) Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2017. – 423 p.
Kaina 7,00 Eur. Turinys

Knygas galima įsigyti Lietuvos nacionaliniame kultūros centre.