Programa, garso ir vaizdo įrašai


2018 m. Lietuvos dainų šventė „Vardan, tos…“

Šokių diena „Saulės rato ritimai“

2018 m. liepos 5 d.

Lietuvos futbolo federacijos stadionas

PROGRAMA

Prologas

 

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ PASVYDO

Agnės Rickevičienės choreografija, Lino Rimšos muzika

 

I dalis. Ryto saulės aviliuos

 

PRIE VERKNĖS garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06) vaizdo įrašas

Laimutės Kisielienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika

 

TILI TILI DŪDA garso įrašas (naujas), vaizdo įrašas

Laimutės Kisielienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

GRAŽUS MIŠKAS garso įrašas (naujas), vaizdo įrašas

Živilės Adomaitienės choreografija, Arūno Rakšnio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

JURGELIS MEISTRELIS garso įrašas (naujas), vaizdo įrašas

Živilės Adomaitienės choreografija, Rasos Kauneckaitės  muzika, Violetos Palčinskaitės žodžiai

 

ŽALČIUKAS garso įrašas (naujas)vaizdo įrašas 

Laimutės Kisielienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika

 

PAVASARĖLIS garso įrašas (naujas), šokio derinių vaizdo įrašas (patikslintas), šokio vaizdo įrašas

Elenos Morkūnienės choreografija, Jurgio Gaižausko muzika

 

RYTO RATUTO, natos, garso įrašas(naujas)vaizdo įrašas

Živilės Adomaitienės choreografija,  Eugenijaus Čiplio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

II dalis. Kol jaunas, o broli

 

PAKOL JAUNI garso įrašas (naujas), vaizdo įrašas (sutrumpintas)

Vidmanto Mačiulskio choreografija,  Broniaus Mūro muzika, Antano Vienažindžio žodžiai

 

JAUNYSTĖS VERPETAS garso įrašas (naujas), šokio derinių vaizdo įrašas, šokio vaizdo įrašas

Laimutės Kisielienės choreografija,  Algimanto Bražinsko muzika

 

JAUNUOLIŲ ŠOKIS garso įrašas (naujas), vaizdo įrašas iš choreografų kursų

Algimanto Astiko choreografija, Algimanto Raudonikio muzika

 

NEMUNIEČIŲ POLKA garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06), vaizdo įrašas

Elenos Morkūnienės choreografija,  Prano Tamošaičio muzika, Stasio Žlibino žodžiai

 

III dalis. Duona balta kaip saulė

 

GIRNELĖS garso įrašas, vaizdo įrašas iš choreografų kursų

Laimutės Kisielienės choreografija,  Leono Povilaičio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

ARTOJAI garso įrašas vaizdo įrašas, natos

Donato Šiniausko choreografija, Kęstučio Lipeikos muzika

 

SĖTUVĖLIS garso įrašas, vaizdo įrašas

Vytauto Buterlevičiaus choreografija,  Vytauto Juozapaičio muzika

 

GRŪDAI GRŪDELIAI garso įrašas (naujas)vaizdo įrašas

Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

PARUGĖ garso įrašas; vaizdo įrašas 1, vaizdo įrašas 2

Vytauto Buterlevičiaus choreografija,  Algimanto Bražinsko muzika

 

RUGUČIAI garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06), vaizdo įrašas

Elenos Lapataitės-Ambrazevičienės ir Marijos Baronaitės choreografija Laimutės Kisielienės kompozicija, pritaikyta šokti aikštėje, Jono Švedo aranžuota lietuvių liaudies muzika

 

KUBILAS garso įrašas(naujas 2018.06.27),  vaizdo įrašas

Aldonos Rugytės choreografija, Jono Švedo aranžuota lietuvių liaudies muzika

 

KŪGIUKAS garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06), šokio vaizdo įrašas , priešokio vaizdo įrašas

Juozo Lingio choreografija,  Algimanto Bražinsko muzika

 

IV dalis. Negęsk žiburėli, negęsk

 

OI,  ŽIBA ŽIBURĖLIS garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06), vaizdo įrašas; vaizdo įrašas 2

Snieguolės Einikytės choreografija, Kęstučio Lipeikos muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

SUKIS, MANO KEDELI garso įrašas, vaizdo įrašas, muzikos įrašas repeticijoms

Vidmanto Mačiulskio choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

STEPONĖLIO PATREPSĖLIS garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06), vaizdo įrašas

Vlados Karklienės choreografija, Vaidoto Stulgos muzika

 

SUBATVAKARIS garso įrašas, vaizdo įrašas

Tamaros Kalibataitės choreografija, Vido Aleksandravičiaus muzika

 

AK, NORĖTUM GRĮŽTI garso įrašas

Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai

 

SPIEČIAUS KADRILIS garso įrašas (atnaujinta 2018.06.06), vaizdo įrašas

Laimutės Kisielienės išplėtotas lietuvių liaudies šokis,  Kęstučio Lipeikos aranžuota lietuvių liaudies muzika

 

ŠELMIŲ POLKA garso įrašas, vaizdo įrašas iš choreografų kursų

Edmundo Verpetinsko choreografija, Dariaus Daknio muzika

 

IKI PARYČIŲ garso įrašas, naujas vaizdo įrašas

Rimutės Zaleckaitės choreografija,  Kęstučio Lipeikos muzika, lietuvių liaudies žodžiai

 

Finalas

 

VIEVERSIO RYTAS garso įrašas

Laimutės Kisielienės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika

 

SUKTINIS