# Folkloro diena


Folkloro diena „Didžių žmonių žemė

Pilių teritorija, Bernardinų sodas, Katedros aikštė liepos 3 d., 2018

Lietuvos žemes įgyveno, istorinę Lietuvos valstybę kūrė ir naujaisiais laikais ją atkūrė didūs žmonės – vyrai ir moterys, jauni ir subrendę, iš kaimų ir miestų, minčių, ryžto ir jėgų sėmęsi iš protėvių ir žymiausių pasaulio universitetų.

Žmonės ir yra Folkloro dienos šerdis.

Tai mitinės, legendinės, istorinės mūsų praeities herojai – kalnus, upes ir ežerus supylę milžinai, šalies valdovai, kunigaikščiai, karžygiai, įvaizdinti mūsų padavimuose ir dainose. Jie – ir paprasti kariai, sukilėliai, partizanai, tremtiniai, ne kartą atkovoję mūsų Lietuvą.

Tie žmonės – tai XIX a. tautinio sąjūdžio įkvėpėjai ir nepriklausomos valstybės kūrėjai, savo veiklą plėtoję drauge su savos žemės ir tautos dvasinio paveldo pažinimu, jo rinkimu ir skelbimu.

Tai – mokslo, kultūros šviesuoliai, knygos nešėjai, visi, prisidėję prie mūsų tautos ugdymo, jos kultūros vertybių užrašymo, gaivinimo, įprasminimo.

Taip pat – paprasti žmonės, per šimtmečius perdavę vienintelę tokią tautos išmintį, jauseną, pasaulio regą ir klausą, tėvai bei motinos, savo šeimoje diegę pagarbos praeičiai, gamtai ir žemei, šeimai, žmonėms ir Tėvynei, atsakomybės dėl jos ateities jausmus.

Ir kiekvienas žmogus, taip pat ir šiandienos, esantis čia ar už Lietuvos ribų, savo darbais, meistryste, ūkininkavimu, kūriniais, dainomis, šokiais, pasakojimais, kitais gebėjimais prisidedantis prie savos žemės ir žmonių klestėjimo, panašiai kaip Vincas Kudirka gali tarti: „Pajutau save didžiu, galingu, pasijutau lietuviu esąs“. Tokie žmonės – apie 6000 folkloro ansamblių dalyvių, meistrų, kitų tradicijų tęsėjų – ir susirinks Folkloro dienos renginyje.

Atmintinė folkloro dienos dalyviam, ugnies įžiebimas,  varpų sugaudimas, priesaika

Bernardinų sodo teritorijos planas (su koncertinėmis vietomis)

Folkloro dienos detali programa (atnaujinta 2018.07.01)

Pilių teritorijos planas (su koncertinėmis vietomis)

Folkloro dienos repeticijų ir maitinimosi grafikas

Dainų šventės Folkloro diena: su ugnimi, varpais, milžinais ir tradicijų gausa

Folkloro dienos bendros dainos

Savivaldybių varpų parengimas apeigai „Varpai Lietuvos žmogui, dangui ir žemei“

Informacija apie Folkloro dienos programą, koordinuojančius asmenis, registraciją dalyvauti kiemų, susibūrimų programose

Birželio 9 d. 16 val. Raudondvaryje (Kauno r.) vyks folkloro šventė „Didžių žmonių žemė“

Raštas dėl 2018.06.13 Folkloro dienos pasitarimo LNKC

Gairės folkloro kolektyvų vadovams

Folkloro kolektyvo anketa

Pavienio atlikėjo anketa

Patikslintas 2018 02 05_Folkloro_dienos_apžiūrų_grafikas