# Teatro diena


Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“

Bernardinų sodas, pilių teritorija, Katedros aikštė

Liepos 4 d.

 

Teatro diena, minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pagerbs ir Mažosios Lietuvos mąstytoją, humanistą, rašytoją Vilhelmą Storostą-Vydūną – jo 150-ąsias gimimo metines. Aukščiausia vertybe laikęs žmoniškumą, siekęs ugdyti sąmoningų, laisvų žmonių tautą, Vydūnas sukūrė laisvos ir atsakingos asmenybės ugdymo programą „Žmogus sau, tautai, žmonijai“. Vydūno skelbtos taikaus pasipriešinimo idėjos kovojant su Rytų Prūsijos lietuvių nutautinimu turėjo įtakos Sąjūdžio principams, tokiems svarbiems atgaunant Lietuvos nepriklausomybę ir ginant ją 1991 m. sausio 13 d.

Teatro dienos programą sudaro aštuonios dalys ir finalas „Amžinas keleivis“. Katedros aikštės, Pilių teritorijos, Bernardinų sodo scenose vaikų ir jaunimo teatrai pasirodys dviejose dalyse – „Mes Lietuvos vaikai“ ir „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Lėlių teatrus suburs „Tvirta dora, rankoj ranka“, jie vaidins Vydūno dramas arba spektaklius pagal jo kūrybą. Suaugusiųjų teatrai parodys originalius publicistinius vaidinimus, kuriuose veiks prie Lietuvos valstybės kūrimo prisidėję asmenys. Šių vaidinimų pagrindinis veikėjas bus Vydūnas. Aukštaitijos teatrus pamatysime programos dalyje „Iš svajonių gimsta tikrenybės“, Dzūkijos – „Mumyse yra pasaulio galės“, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – „Žmonės gintaro šalies“, Suvalkijos – „Mūsų siela gali dar aukščiau pakilti“. Vydūno dramaturgiją pasirinkę teatrai pasirodys programos dalyje „Žmogus – veiksnys kūrybos vyksme“. Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedros studentai taps Teatro dienos programą vienijančiais filosofais.

Teatro dieną vainikuos Katedros aikštės Didžiojoje scenoje vyksiantis vaidinimas „Amžinas keleivis“. Visi Teatro dienos dalyviai – 100 teatrų (1400 vaidintojų) – atliks kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės muzikinę kompoziciją „Lietuva brangi šalele“ ir atsisveikins su simboline Vydūno arfa, išplukdydami ją Vilnelės upe ateities kartoms…

Teatro dienos programa

Teatro dienos finalo mokomoji medžiaga

Lietuvos mėgėjų teatrai ruošiasi Dainų šventei „Vardan tos…“ Plačiau

Teatro dienos repeticijų ir maitinimosi grafikas