'  |   Dainų šventės „Vardan tos…“ savivaldybių koordinatorių ir kitų atsakingųjų š. m. gegužės 15 d. vykusio pasitarimo informacija

Pristatymas

Gegužės 15 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko pasitarimas, skirtas 2018 m. Dainų šventės organizaciniams klausimams aptarti. Pasitarime dalyvavo LR kultūros ministerijos atstovė Jadvyga Lisevičiūtė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės Edita Bishop ir Rita Sketerskienė, šventės delegacijų koordinatoriai, kultūros ir švietimo skyrių vedėjai iš visų šalies savivaldybių bei šventės organizatoriai.

Susitikime aptarti Dainų šventės dalyvių atvežimo, apgyvendinimo, maitinimo, viešosios tvarkos, dalyvių saugumo, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo klausimai.

Dalyvių atvežimas bus organizuojamas per savivaldybes ir jų paskirtus juridinius asmenis, kurie tvarkys dalyvių vežimo ir apmokėjimo už transportą klausimus. Lietuvos dalyvių delegacijos į šventę vyks autobusais ir traukiniais.

Šventėje dalyvaus 1495 kolektyvai – 36 000 tūkst. dalyvių, 16 786 iš jų – vaikai. Į šventę atvyksta 1550 užsienio lietuvių ir 17 Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvų.

Iš viso Vilniuje bus apgyvendinta 21 tūkst. šventės dalyvių: 15,7 tūkst. gyvens 55 Vilniaus miesto mokyklose, kiti – bendrabučiuose, svečių namuose.

Birželio 30 – liepos 6 d. vyksianti šimtmečio Dainų šventė pasiūlys 15 masinių renginių. Vilniaus aikštėse, parkuose, bažnyčiose, koncertų salėse vyks renginiai ir koncertai, kuriuose pasirodys chorai, vokaliniai, kanklių bei dainų ir šokių ansambliai, pučiamųjų ir liaudies muzikos instrumentų orkestrai, folkloro kolektyvai, senųjų amatų meistrai, ansambliai, mėgėjų teatrai.

Po pasitarimo savivaldybių atstovai, atsakingi už šventės dalyvių atvežimą ir apgyvendinimą, išvyko lankyti Vilniaus mokyklų, apžiūrėti patalpų ir aptarti gyvenimo sąlygų.