Turinys


 1. Po rasas
 2. Pakol jauni
 3. Iki paryčių
 4. Sukis, mano kedeli
 5. Spiečiaus kadrilis
 6. Steponėlio patrepsėlis
 7. Pavasarėlis
 8. Pavasarėlis (priešokis jaunučių šokių grupėms)
 9. Sėtuvėlis
 10. Rugučiai
 11. Kubilas