'  |   Kultūros ministerijoje rengiama konferencija „Mėgėjų meno plėtros regionuose ir dainų švenčių tradicijos išsaugojimo politikos kryptys ir problemos – Baltijos šalių patirtis“.

Šių metų vasario 25 d. LR kultūros ministerija skelbia Kultūros politikos vystymo dieną, per kurią numato aptarti kai kuriuos kultūros tradicijų išsaugojimo regionuose klausimus. Šį kartą daugiausia dėmesio bus skiriama mėgėjų meno, dainų švenčių, kitoms visuomenei ir valstybei reikšmingoms kultūros tradicijoms.

Dalyvauti renginyje pakviesti kultūros institucijų iš Estijos ir Latvijos atstovai: Estijos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento patarėjas Eino Pedanik, Estijos dainų ir šokių šventės fondo komunikacijos vadybininkas Sten Weidebaum, Estijos liaudies kultūros centro direktorė Aivi Lintnermann, Latvijos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktorė Jolanta Treile, Latvijos Nacionalinio kultūros centro direktorė Signe Pujate, direktorės pavaduotoja Liga Ribicka.

Kultūros ministerijos ir savivaldybių kultūros skyrių vedėjų susitikime svečiai iš kaimyninių šalių supažindins su dainų ir šokių švenčių tradicijų būkle Latvijoje bei Estijoje, kalbės apie valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimą šių tradicijų saugojimui ir plėtojimui.

Praėjusios 2014 m. Dainų šventės rezultatus aptars ir „Pasirengimo Dainų šventei 2015–2018 m. programą“ pristatys Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Bus aptariami kiti savivaldai aktualūs klausimai, vyks diskusijos.

15 val. prasidės Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministerijų ir valstybės institucijų atstovų pasitarimas „Mėgėjų meno plėtros regionuose ir dainų švenčių tradicijos išsaugojimo politikos kryptys ir problemos – Baltijos šalių patirtis“. Jame dalyvaus Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, LR Prezidento kanceliarijos, LR Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, Mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos, kitų institucijų atstovai.

Pasitarime bus analizuojama trijų Baltijos valstybių kultūros politikos priemonės regionų kultūros, mėgėjų meno, dainų šventės tradicijos srityse: šalių juridinė bazė, institucinė sistema, finansavimo modeliai, valstybės programos ir pan. bei šių programų poveikis visuomenės įsitraukimo į dainų švenčių tradicijas rodikliams pagal mėgėjų meno kolektyvų skaičių, dalyvavimą dainų švenčių renginiuose. Pasitarimo tikslas – susipažinti su sėkminga kaimyninių šalių patirtimi, o Lietuvai numatyti tinkamiausią mėgėjų meno, dainų švenčių, kitų tradicijų valstybės paramos ir plėtros strategiją, numatyti būdus, kaip spręsti kultūros specialistų ir kolektyvų vadovų kvalifikacijos kėlimo, kolektyvų vadovų apmokėjimo, pasirengimo dainų šventėms proceso stiprinimo, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir kitus klausimus.