'  |   Lietuvos mėgėjų teatrai ruošiasi Dainų šventei „Vardan tos…“

Dainų šventės Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“ skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir Mažosios Lietuvos mąstytojui, humanistui, rašytojui Vilhelmui Storostai-Vydūnui (1868–1953) pagerbti. 2018 m. minėsime 150-ąsias jo gimimo metines. Aukščiausia vertybe laikydamas žmoniškumą, jis siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą. Vydūnas sukūrė laisvos, nepriklausomos asmenybės ugdymo programą „Žmogus sau, tautai, žmonijai“. Literatūrinį kūrėjo palikimą sudaro per 60 knygų, tarp jų 22 nedidelės apimties dramos bei misterijos. Rytų Prūsijoje gyvenusiam Vydūnui pirmasis veiklos impulsas buvo lietuviams grėsęs nutautėjimas, tačiau jo idėjos peržengė Mažosios Lietuvos ribas. Filosofiniuose traktatuose Vydūnas žadino lietuvių sąmoningumą, ugdė kritinį mąstymą, iškėlė kiekvieno žmogaus, kiekvienos tautos reikšmę visuomenės gyvenime. Sąjūdžio metu, ginant Lietuvos nepriklausomybę, buvo remiamasi vydūniškąja taikaus pasipriešinimo idėja. Vydūno požiūris į tautos kultūros reikšmę aktualus Lietuvai šiandien, atsakant į globalaus pasaulio iššūkius.

Dalyvauti Dainų šventės Teatro dienoje ruošiasi 100 Lietuvos mėgėjų teatrų (57 suaugusiųjų, 33 vaikų ir jaunimo, 10 lėlių). Lėlių teatrai kuria spektaklius pagal Vydūno mažos apimties dramos kūrinius, vaikai ir jaunimas – poetines kompozicijas, o suaugusiųjų teatrai – publicistinius pasirodymus, kuriuose veikia įvairūs kultūros veikėjai, prisidėję prie Lietuvos valstybės kūrimo: Vincas Kudirka, Motiejus Valančius, Maironis, Antanas Baranauskas, Vaižgantas, Žemaitė, Vincas Krėvė, Ieva Simonaitytė, Salomėja Nėris, Petras Vaičiūnas, Šatrijos Ragana ir kt., vaidinimų pagrindinis veikėjas – Vydūnas.

2017 m. lapkričio mėnesį Utenos, Birštono, Plungės, Kudirkos Naumiesčio kultūros centruose vykusiose apžiūrose savo darbus parodė 31 vaikų ir jaunimo bei 54 suaugusiųjų teatrai. Du vaikų ir jaunimo bei trys suaugusiųjų teatrai, dėl tam tikrų priežasčių negalėję pasirodyti, pristatys vaizdo įrašus. Lėlių teatrų apžiūra vyks 2018 m. balandžio 7–8 d. Utenos kultūros centre kartu su „Molinuko teatro“ regionine švente.

Teatro dienos kūrybinės grupės nariai – meno vadovė Danutė Vaigauskaitė, režisierius Valentinas Masalskis, kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė, dailininkas Jonas Arčikauskas – džiaugėsi puikia apžiūrų organizacija, kolektyvų ir jų dalyvių gausa, įdomiais, ryškiais ir prasmingais pasirodymais. Kiek daug žmonių jau prisilietė prie Vydūno kūrybos ir raštų! Daugumai režisierių pavyko sukurti originalius scenarijus, remiantis žinomų ir vietinių kultūros šviesuolių raštais, kūriniais, straipsniais ir kt. medžiaga. Šeši mėgėjų teatrai pasirinko Vydūno kūrinius, todėl Teatro dienos programoje atsiras dar viena dalis – „Žmogus – veiksnys kūrybos vyksme“. Vaikų ir jaunimo teatrai pasirodys dviejose dalyse – „Lietuva, tėvyne mūsų“ ir „Mes Lietuvos vaikai“, lėlių teatrus suburs „Tvirta dora, rankoj ranka“. Aukštaitijos suaugusiųjų teatrai pasirodys programos dalyje „Iš svajonių gimsta tikrenybės“, Dzūkijos teatrai – „Mumyse yra pasaulio galės“, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos teatrai vaidins dalyje „Žmonės gintaro šalies“, Suvalkijos„Mūsų siela gali dar aukščiau pakilti“. Visų dalių pavadinimai – Vydūno raštų citatos. Apžiūrose beveik visų pasirodymuose būta jaudulio, neužtikrintumo, trūko energijos, „pasimiršdavo“ tekstas, kai kurie jį tiesiog skaitė…, bet dar yra laiko viską surepetuoti! Kūrybinės grupės nariai labai tikisi, kad režisieriai atsižvelgs į pastabas  bei prašymą sutrumpinti pasirodymus (vaikų, jaunimo teatrams iki 15 min., suaugusiųjų – iki 20 min., išskyrus pasirodymus pagal Vydūno kūrinius).

Pirmąjį pasiruošimo etapą visi kolektyvai įveikė sėkmingai! Nuoširdžiai dėkoju apžiūrų organizatoriams, kolektyvų vadovams ir aktoriams, kūrybinės grupės nariams. Užduočių dar turime visi: vieni toliau repetuoti, mokytis Nijolės Sinkevičiūtės finalinę giesmę – maldą – priesaiką „Lietuva, brangi šalele“, kiti parengti detalią Teatro dienos programą bei finalinį pasirodymą „Amžinas keleivis“.

2018 m. su kolektyvų vadovais susitiksime balandžio 20 d. seminare Vilniuje, su visais dalyviais – birželio 9 d. generalinėje Teatro dienos repeticijoje Telšiuose ir liepos 4 d. Dainų šventės Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ Vilniuje!