'  |   Pradedame ruoštis 2018 metų Dainų šventei

Lietuvos dainų šventės – viena gražiausių, įspūdingiausių ir didingiausių mūsų šalies tradicijų. Tai – šventės, kuriomis didžiuojamės, branginame ir kuriame visi drauge; šventės, vienijančios visos šalies žmones – dainininkus, šokėjus, instrumentinės muzikos atlikėjus, liaudies meistrus, aktorius, kompozitorius, rašytojus, choreografus, dailininkus, režisierius, mėgėjus ir profesionalius menininkus, taip pat tūkstančius klausytojų ir žiūrovų. Lietuvos Dainų šventė yra renginys, kuriame kaip niekur kitur suveši, išsiskleidžia visos mūsų nacionalinės kultūros šakos. Kaip pasauliui reikšminga vertybė ji įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Atmintyje dar neišblėso praėjusią vasarą į savo kraštą, tėviškę, šaknis atsigręžti kvietusios dainų šventės „Čia – mano namai” idėjos, garsai ir spalvos, o jos rengėjai jau dabar pradeda ruoštis 2018 metų dainų šventei, nes šiam svarbiausiam ir didžiausiam šalies kultūros įvykiui parengti reikia ištisų ketverių metų. Lietuvos liaudies kultūros centras jau subėrė pimąsias sėklas į būsimosios šventės lauką – išlukšteno, išgrynino prasminę ašį, aplink kurią turėtų suktis visos teminės atšakos, mintys, vaizdiniai, nuo kurios atsispyrus būtų kuriamos atskirų renginių programos, kuri įsismelktų į kiekvieną mūsų visuomenės narį ir padėtų iš tiesų išgyventi Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį. Toji ašis – Lietuvos himnas, „Tautiška giesmė“, o jos eilutė „Vardan tos…“ davė vardą ir ateinančiai dainų šventei.

Kitas svarbus šventės rengėjų žingsnis – Dainų, Šokių, Teatro dienų, Ansamblių vakaro ir Pučiamųjų orkestrų koncerto programų scenarijų konkurso paskelbimas. Konkursas vyks keliais etapais. Pirmajam etapui konkurso dalyviai turės parengti glaustą, bet patrauklų, programos esmę, pagrindinę temą, idėją atskleidžiantį aprašą. Jį, tikintis gausesnio įvairių kūrybingų asmenų įsitraukimo, konkurso vertinimo komisijai reikės pateikti anonimiškai raštu. Į kitus etapus perėję konkurso dalyviai bus kviečiami pristatyti savo projektus ir pagrįsti sumanymus žodžiu, o tuomet, jei projektai bus to verti, įgys teisę toliau plėtoti scenarijus. Išsamiau su konkurso sąlygomis galima susipažinti Lietuvos liaudies kultūros centro interneto svetainėje www.lnkc.lt.

Šis konkursas – tai priemonė telkti įvairių meno šakų ir žanrų profesionalius Lietuvos menininkus, atrasti naujas kūrybines pajėgas ir kviesti prisidėti prie Dainų šventės kūrimo. Tačiau dar svarbiau, jog visos šventės programos viena kitą papildydamos kalbėtų apie tai, kas stiprina mus kaip tautą ir valstybę – apie istorinę atmintį, kultūros tradicijas, tautiškumą ir pilietiškumą, atsakomybę savo šaliai.