'  |   Sausio 16 d. LR Kultūros ministerijoje vyko Dainų šventės nacionalinės komisijos, meninių programų kūrėjų ir Kultūros ministerijos atstovų išplėstinis posėdis

Vykdant Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą sausio 16 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje vyko Dainų šventės nacionalinės komisijos, meninių programų kūrėjų ir Kultūros ministerijos atstovų išplėstinis posėdis. Susitikime aptarti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės probleminiai klausimai, organizaciniai ir meniniai sprendimai, svarstytas lėšų skyrimo klausimas, veiksmų plano parengimas. Didelis dėmesys skirtas pasaulio lietuvių, tautinių mažumų ir negalią turinčių žmonių integracijai į Šimtmečio dainų šventės programą.

Posėdyje dalyvavo Dainų švenčių nacionalinės komisijos pirmininkas Juozas Mikutavičius, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius Liausa, Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyr. specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Emilija Bugailiškienė, poetas Vladas Braziūnas, Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis, Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ direktorė Edita Katauskienė, Pasvalio r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys, Panevėžio rajono jungtinio vario dūdų orkestro „Aukštyn“ vadovas Remigijus Vilys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto šokių ansamblio „Vingis“ meno vadovė Marytė Rimutė Zaleckaitė bei šventės meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai Leokadija Dabužinskaitė, Ugnius Vaiginis, Laima Kisielienė, Artūras Dambrauskas, Jolanta Babaliauskienė, Vida Šatkauskienė, Inga Kriščiūnienė, Jūratė Šemetaitė, Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, Irena Maciulevičienė, Teresė Jurkuvienė, Aurelija Andrejauskaitė, Donatas Zakaras.

Vienas didžiausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių – Lietuvos dainų šventė „Vardan tos…“ vyks 2018 m. birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune.