'  |   Š. m. vasario 13–14 dienomis Lietuvos nacionalinis kultūros centras rengia tarptautinę konferenciją „Tautinis kostiumas šiandien“

Vasario 13–14 dienomis Lietuvos nacionalinis kultūros centras drauge su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, LR Seimo kultūros komitetu, LR kultūros ministerija bei LR švietimo ir mokslo ministerija rengia tarptautinę konferenciją „Tautinis kostiumas šiandien“, skirtą tautinio kostiumo vietos visuomenėje, gamybos, įsigijimo, susijusių amatų išsaugojimo klausimams aptarti ir Tautinio kostiumo metams paminėti.

Vasario 13 d. 10 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Lietuvos specialistai dalysis savo šalių tautinių kostiumų aktualijomis, bus kalbama apie Lietuvoje siuvamų ir audžiamų tautinių kostiumų ypatumus, jų gamybos perspektyvas, galimybes įsigyti.
Vasario 14 d. 10 val. susitikimas vyks Seimo konferencijų salėje – čia bus diskutuojama apie tautinio kostiumo vietą ir reikšmę nacionalinėje kultūroje, aptariami Tautinio kostiumo metų tikslai ir tikėtini rezultatai, užsienio šalių specialistai pasakos apie tautinio kostiumo politiką savo šalyse.

Kviečiame dalyvauti!
Apie dalyvavimą prašome informuoti iki vasario 10 d.
elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 261 3553

Kvietimas dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje

Konferencijos_programa_Lietuvos nacionaliniame muziejuje vasario 13 d.
Konferencijos_programa_Seime vasario 14 d.