'  |   Vasario 24–25 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko merginų, jaunimo ir vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų vadovų seminaras, skirtas 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaro ir naujų sceninių šokių mokymuisi, su švente susijusių klausimų bei aktualijų aptarimui

2017 m. vasario 24–25 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko merginų, jaunimo ir vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų seminaras. Jo metu buvo mokomasi 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaro ir naujų sceninių šokių, aptarti su švente susiję klausimai bei aktualijos. Taip pat buvo tikslinami šiemet vyksiančio XI Lietuvos suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinio festivalio „Pora už poros“ organizaciniai klausimai. Seminaro metu dalyviai įsigijo naują Šokių dienos repertuaro I knygą „Po rasas“.

Pirmąją  dieną seminaro dalyviai mokėsi 2018 m. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos merginų grupių  repertuaro šokius „Po rasas“ (Laimutės Kisielienės choreografija), „Sukis, mano kedeli“ (Vidmanto Mačiulskio choreografija).  Vyresniųjų grupių vadovai išmoko dalį jiems skirtų šokių:  „Sėtuvėlį“ (Vytauto Buterlevičiaus choreografija), „Spiečiaus kadrilį“ (Laimutės Kisielienės choreografija), „Rugučius“ (Elenos Lapataitės-Ambrazevičienės ir Marijos Baronaitės choreografija), „Kubilą“ (Aldonos Rugytės choreografija). Naują vyresniųjų šokių grupėms sukurtą sceninį šokį „Dabingas“ demonstravo ir mokė šokio autorius Donatas Šiniauskas.

Vasario 25 d. mokymus tęsė jaunimo šokių grupių vadovai. Būsimos Šokių dienos baletmeisteriai Edmundas Žička išmokė šokius „Jaunystės verpetas“ ir „Nemuniečių polka“, Marytė Rimutė Zaleckaitė  – „Pakol jauni“ ir „Iki paryčių“. Seminaro mokymuose talkino Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblio „Vingis“, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos liaudiškų šokių ansamblio „Sietuva“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto liaudiškų šokių ansamblio „Ave Vita“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Veterinarijos akademijos tautinių šokių kolektyvo „Džigūnas“ šokėjai.

Dvi dienas Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vykusiame seminare dalyvavo 156 liaudiškų šokių kolektyvų vadovai. Būsimos 2018 m. Lietuvos dainų šventės šokių repertuaro mokė Šokių dienos meno vadovė profesorė Laimutė Kisielienė, baletmeisteriai Vilija Jakubauskė, Donatas  Šiniauskas, Birutė Viktoravičiūtė, Marytė Rimutė Zaleckaitė, Edmundas Žička.

2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuarą galite rast https://2018.dainusvente.lt/lt/dalyviams/sokiu-diena/