'  |   Vasario 3 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko folkloro ansamblių vadovų seminaras, skirtas pasirengimo 2018 m. dainų šventės „Vardan tos…“ Folkloro dienai „Didžių žmonių žemė“ klausimams aptarti

Seminare dalyvavo 246 suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų vadovai, kultūros, švietimo, etninės kultūros specialistai.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Šatkauskienė dalyvius supažindino su Folkloro dienos tema, įvairiais jos aspektais, nusakė folkloro ansamblių programų sudarymo kryptis, aptarė aktualius turinio ir organizacinius klausimus.

Kalbėta apie tai, jog 2018 m. dainų šventės Folkloro dienos šerdis yra žmonės: mitinės, legendinės, istorinės praeities herojai, tautinio sąjūdžio įkvėpėjai, nepriklausomos valstybės kūrėjai ir visi mokslo, kultūros šviesuoliai bei šių dienų žmonės, prisidėję prie mūsų tautos ugdymo, kultūros vertybių išsaugojimo bei sklaidos. Kaip žmones atskleisti per tautosaką, folklorą, per žmonių išpasakotas, išdainuotas gyvenimiškas istorijas? Savo įžvalgomis ir patarimais dalijosi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė, skaičiusi pranešimą „Lietuvos atvėrimai per žmones ir tautosakos paveldą“.

Viena svarbiausių mitinių būtybių Folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ kontekste turėtų tapti pagrindinis baltų mitologijos dievas Perkūnas. Bendriausius senovės lietuvių dievo bruožus ir jo kulto apraiškas aptarė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja habil. dr. Nijolė Laurinkienė.

„Liaudies kultūros“ žurnalo vyriausioji redaktorė Saulė Matulevičienė seminaro dalyviams priminė, jog žurnalas skaitytojams nuolat siūlo aktualias temas, o straipsniuose galima rasti puikios medžiagos ir idėjų prasmingoms teminėms folkloro programoms parengti.

Seminarą užbaigė įdomus, dvasią keliantis ir stiprinantis „Liaudies kultūros“ žurnalo vyresniojo redaktoriaus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojo dr. Dainiaus Razausko pranešimas „Mūsų dvasios Vytis“.