Programa/natos


2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“

Dainų diena „Vienybė težydi!“

P R O G R A M A

I dalis

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ, TU DIDVYRIŲ ŽEME

 

Dainuoja jungtinis choras (suaugusiųjų ir studentų mišrūs, moterų, vyrų chorai)

 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ

Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai

 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

Česlovo Sasnausko muzika, Maironio žodžiai

 

O RAMBYNE!

Juliaus Štarkos muzika, pagal seną mažlietuvininkų tekstą

 

ANOJ PUSĖJ DUNOJĖLIO

Vaclovo Augustino muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Martyno Mažvydo įžanga

 

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Aleksandro Kačanausko muzika

 

Dainuoja moterų chorai ir mišrių chorų moterys

 

TUREJA LIEPA

Linos Kairytės išplėtota lietuvių liaudies daina

 

TOKIA ESU

Laimio Vilkončiaus muzika, Stasio Žlibino žodžiai

 

LIETUVA

Galinos Savinienės muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai, Gedimino Purlio aranžuotė

 

Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai

 

KUR LYGŪS LAUKAI

Juozo Tallat-Kelpšos muzika, Maironio žodžiai, Tado Šumsko aranžuotė

 

VALIO, PJOVĖJĖLIAI

Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina

 

MANO GIMTINĖ

Benjamino Gorbulskio muzika, Violetos Palčinskaitės žodžiai, Tado Šumsko aranžuotė

 

Dainuoja jungtinis choras (suaugusiųjų ir studentų mišrūs, moterų, vyrų)

 

LIETUVA

Vytauto Miškinio muzika, Livijos Skučaitės žodžiai

 

II dalis

TEGUL TAVO VAIKAI EINA VIEN TAKAIS DORYBĖS

 

Dainuoja jaunių ir moksleivių merginų chorai

 

VYTURYS

Leonido Abario muzika, Prano Raščiaus žodžiai

 

KELIAS Į MOKYKLĄ

Artūro Noviko muzika, Almos Karosaitės ir Dalios Marcišauskienės žodžiai

 

SENOS MAŠINOS

Laimio Vilkončiaus muzika, Sigito Gedos žodžiai

 

Dainuoja mišrūs moksleivių, berniukų ir jaunuolių chorai

 

ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI

Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai

 

Dainuoja jaunių, merginų, berniukų ir jaunuolių chorai bei mišrūs moksleivių chorai

 

M.K. ČIURLIONIO LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ SIUITA

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuotos liaudies dainos, Donato Zakaro klavyras, Raimondo Katino aranžuotės chorui

 

ŽMONĖS ANT KALNŲ

Laimučio Vilkončiaus muzika, Sigito Gedos žodžiai

 

III dalis

IR ŠVIESA, IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI

 

Dainuoja studentų ir suaugusiųjų mišrūs chorai

 

NEATJOK ŠIĄ SUBATĖLĘ

Jono Dambrausko išplėtota lietuvių liaudies daina

 

AUŠROS_ŽVAIGŽDĖ

Algirdo Martinaičio muzika, Antano Strazdo žodžiai

 

LAISVĖS DAINA

Tomo Leiburo muzika, Jono Liniausko žodžiai, Raimondo Katino aranžuotė chorui

 

DAINŲ DAINELĖS

Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai

 

VAKA, VAKULELE

Saulius Petreikio muzika, S. Petreikio ir Ugnės Kleinauskaitės žodžiai, Rimvydo Mitkaus aranžuotė

 

KOL KARTU

Lino Adomaičio ir Gyčio Paškevičiaus muzika, Pauliaus Žlabio žodžiai, Jievaro Jasinskio aranžuotė

 

GELTONA ŽALIA RAUDONA

Andriaus Mamontovo muzika ir žodžiai, Deivido Zvonkaus aranžuotė chorui

 

IV dalis-FINALAS

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI!

 

Dainuoja jungtinis choras

 

TĖVYNEI GIEDU NAUJĄ GIESMĘ (CANTATE PATRIAE CANTICUM NOVUM)

Cantatate Patriae PRIESAIKA

Vaclovo Augustino muzika, lotyniškas tekstas iš Psalmių

 

SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN Iš miuziklo „Devynbėdžiai“

Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai, Jaroslavo Cechanovičiaus aranžuotė, Leonido Abario aranžuotė lygių balsų chorams

 

O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO

Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina

 

KUR GIRIA ŽALIUOJA

Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko–Vanagėlio žodžiai

 

LIETUVA BRANGI

Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

 

TAUTIŠKA GIESMĖ

Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai

 

DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ

Gintauto Abariaus muzika, Gintaro Zdebskio žodžiai, Leonido Abario aranžuotė