Programa / natos


2018 M.  LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖS „VARDAN TOS…“ KANKLIŲ KONCERTO

„SKAMBĖKITE, KANKLĖS“

PROGRAMA

 

Kankliuoja jungtinis kanklių orkestras

 

TĖVYNEI AUKOJU

Giedriaus Svilainio muzika

 

MALDOS SPARNAIS

Vytauto Juozapaičio muzika

 

OI EISIM NAMO

Jono Tamulionio muzika

 

KAS TENAI KALNELĮ

Vaidos Striaupaitės Beinarienės muzika

 

UNTYTĖ

Leono Povilaičio muzika

 

SUBATOS VAKARĖLĮ

Leono Povilaičio muzika

 

VASAROS AIDAI

Algimanto Bražinsko muzika

 

EINA BERNELIS

Rimvydo Žigaičio muzika

 

VAI ŽYDĖL ŽYDĖK (atnaujinta 2018.05.23)

Vaclovo Paketūro muzika, solistė Asta Krikščiūnaitė

 

O SALUTARIS HOSTIA

Lionginio Abariaus muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai, solistė Asta Krikščiūnaitė

 

MĖTAUJĖLA

Broniaus Kutavičiaus muzika

Kankliuoja Prienų rajono Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžių ansamblis „Kanklės“.            Vadovė Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė

 

LINELĮ RAUNU NE VIENA

Jono Švedo muzika

 

ŠIĄ NAKTELĘ

Jono Švedo muzika

Kankliuoja Utenos r. Užpalių kanklininkių stovyklos „Skambantys kankleliai“ dalyviai.

Diriguoja Asta Motuzienė

 

Kankliuoja Mažeikių stovyklos „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ dalyviai.

Diriguoja Jolanta Dobravolskienė

 

KAI KRINTA RASA

Vidmanto Virbicko muzika

 

Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“.

Vadovė Daiva Čičinskienė

 

PO MANO TĖVO STIKLO LANGELIU

Anatolijaus Lapinsko muzika

 

KANKLIUOJA ANSAMBLIS IŠ AUSTRALIJOS

 

SKAMBA KANKLELĖS, GAUDŽIA STAKLELĖS(atnaujinta 2018.03.05)

Algirdo Bružo muzika

 

SIUITA pagal Juozą Naujalį ir Joną Mačiulį–Maironį

Giedriaus Svilainio aranžuotė, J. Mačiulio–Maironio žodžiai

 

LIETUVA BRANGI

Juozo Naujalio, Alfonso Mikulskio muzika

 

Koncerto meno vadovė Lina Naikelienė

Koncerto vedėjas aktorius Algirdas Latėnas