programa, natos, vaizdo įrašai


 2018 m. Lietuvos dainų šventė „Vardan, tos…“

Ansamblių vakaras „Tėvyne, mūsų“

2018 m. liepos 4 d. 22 val.

Kalnų parkas

PROGRAMA

 

PROLOGAS

Šventės ugnies įžiebimo ceremonija

DEGA UGNELĖ, vaizdo įrašas

Lietuvių liaudies ir Raimundo Martinkėno muzika, lietuvių liaudies ir Jono Trinkūno žodžiai

 

I dalis LIETUVOS ŽEMĖ

 

ROMUVOS LAUKAI SKAMBA

Muzikinė choreografinė kompozicija

 

II dalis GENTYS (ŠEIMA)

 

GIMIMO RATAS (naujas variantas)

Muzikinė choreografinė kompozicija, Giedriaus Svilainio muzika, Leokadijos Dabužinskaitės choreografija

 

GIESMĖ LAIMAI

Donato Bielkausko muzika

 

RASODĖLĖ, vaizdo įrašas

Valentino Bagdono muzika, Juozo Lingio choreografija

 

KŪMŲ ŠOKIS, vaizdo įrašas

Eugenijaus Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika, Vidmanto Mačiulskio choreografija

 

SARBINČIULA UOGELA

Lietuvių liaudies muzika, Ilonos Alėjūnienės aranžuotė

 

SŪPUOKLĖLĖS (atnaujinta 2017.09.21)

Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Laimutės Kisielienės choreografija

 

PIEMENŲ ŠOKIŲ SIUTA: OLIAVIMAI (natos), (fonograma), IŠDAIGININKAI (natos), STRAPČIUKAS (natos), PIEMENŲ IŠDAIGOS (natos), (vaizdo įrašas) (atnaujinta 2018.04.24)

Giedriaus Svilainio, Roberto Varno, Leono Povilaičio,Vido Aleksandravičiaus muzika,  Anatolijaus Tumanovo aranžuotė, Robertos Macelienės, Ričardo Tamučio, Alfredo Kondratavičiaus, Henriko Uznio choreografija

 

PUTINŲ ŽYDĖJIMAS vaizdo įrašas (atnaujinta 2018.02.06)

Zitos Bružaitės muzika, Sigito Gedos žodžiai

 

PAVASARIS

 

KELTUVIŲ MARŠAS

Lietuvių liaudies muzika, Eduardo Pilypaičio ir Dariaus Daknio aranžuotė

 

GEGUŽINĖ (numatomi pataisymai)

Kūrinys liaudiškos muzikos kapeloms

 

 POLKA (atnaujinta 2018.05.08)

Povilo Bekerio muzika

 

SUBATOS VAKARE, vaizdo įrašas

Valentino Bagdono harmonizuota lietuvių liaudies muzika, išplėsta Edmundo Žičkos, Kęstučio Lipeikos orkestruotė, E.Žičkos choreografija

 

KRAIČIO DROBELĖS (naujas variantas) vaizdo įrašas, garso įrašas

Eugenijaus Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika, Ričardo Bakanausko choreografija

 

NE DĖL ŽALIO VYNO, vaizdo įrašas

Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vidmanto Mačiulskio choreografija

 

KUR SAKALĖLIS (naujas variantas)

Raimundo Martinkėno išplėtota lietuvių liaudies daina

 

VESTUVINIŲ ŠOKIŲ SIUTA (atnaujinta 2017.10.05), vaizdo įrašas

Vytauto Juozapaičio, Algimanto Bražinsko, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Juozo Lingio, Juozo Gudavičiaus, Alfredo Kondratavičiaus choreografija, Edgaro Supruno aikštės kompozicija

 

APEIGINĖ JAUNOSIOS ATSISVEIKINIMO SU NAMAIS DAINA.

 

 

PASIUTPOLKĖ vaizdo įrašas

Eduardo Pilypaičio muzika, Kęstučio Lipeikos aranžuotė, Juozo Lingio choreografija

 

III dalis DARBAS – DUONA MŪSŲ KASDIENINĖ

 

MALDA DEIVEI ŽEMYNAI,  vaizdo įrašas

Liaudies giesmė, elektroninė išdaila Donato Bielkausko, Vidmanto Mačiulskio choreografija

 

DIRVA , vaizdo įrašas

Muzikinė choreografinė kompozicija, Giedriaus Svilainio muzika, Leokadijos Dabužinskaitės choreografija

 

RUGIAPJŪTĖS VAKARO DAINOS

Irenos Nakienės lietuvių liaudies dainų kompozicija

 

LADUTO

 

KŪLIMO ŠOKIS, vaizdo įrašas

Algimanto Bražinsko muzika, Juozo Lingio choreografija

 

MALŪNĖLIS (atnaujinta 2018.03.19)

Jono Švedo muzika, Kęstučio Lipeikos aranžuotė, Juozo Lingio choreografija

 

EIN SAULELĖ APLINK DANGŲ

Aro Žvirblio elektroninė lietuvių liaudies dainos kompozicija

 

IV dalis UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ

 

TAUTOS ATMINTIS

Muzikinė kompozicija mišriam chorui, liaudies instrumentų orkestrui ir skaitovams

 

EINA GARSAS (naujas variantas)

Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai, Giedriaus Svilainio aranžuotė

 

DŽIGŪNAS, vaizdo įrašas

Jono Švedo muzika, Juozo Lingio choreografija

 

OI ANT MARIŲ, vaizdo įrašas

Lietuvių liaudies muzika, Raimundo Martinkėno aranžuotė

 

KARINGO

Aro Žvirblio muzika ir orkestruotė

 

LOPŠINĖ

Lietuvių liaudies daina

 

STOVIU AŠ PARIMUS (C- dur tonacija)

Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių liaudies daina

 

UŽAUGS VĖL ĄŽUOLAI, vaizdo įrašas (naujas variantas 2018.04.23)

Vytauto Juozapaičio muzika, Janinos Pamarauskienės žodžiai, Laimutės Kisielienės choreografija

 

GIMĘ MES LIETUVOJ

Ovidijaus Vyšniausko muzika ir žodžiai, Giedriaus Svilainio aranžuotė

 

FINALAS

 

ŠVENTINĖ POLKA

Eduardo Pylipaičio muzika ir aranžuotė liaudies instrumentų orkestrui, Romualdo Sadzevičiaus aranžuotė liaudiškos muzikos kapelai , Juozo Lingio choreografija

 

VAKARUŠKOS

(liaudiškos muzikos kapelų programa)

 

 

LIAUDIŠKAS VALSAS

Kondrato Kavecko muzika

 

VAKARUŠKOS

Broniaus Mūro muzika

 

VESTUVINĖ TADO BLINDOS POLKA

Vilimo Malinausko aranžuotė

 

KUR BERŽELIAI PRIE NERIES

Jurgio Gaižausko muzika

 

POLKA „GALALIŲ GEGUŽINĖJ“

Arūno Kybarto muzika